Edukacija za dispečere u Rijeci

Dana 24.lipnja 2019.godine u Rijeci je održan trening obnove znanja i vještina za rad u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (MPDJ) kojem je pristupilo 6 djelatnika, svi medicinske sestre/medicinski tehničari.

Edukacijske vježbe su bile sukladne Edukacijskim programima za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini pa je Zavod za hitnu medicinu PGŽ dobio i odgovarajuće rješenje od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Senka Štrbo, dr.med.spec. i Jasna Janeš-Kovačević, dr.med.spec.