Edukacija za djelatnike MPDJ u Rijeci

Dana 19.studenog 2019.godine u Rijeci je održan trening obnove znanja i vještina za rad u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (MPDJ) kojem je pristupilo 5 djelatnika, jedna liječnica i četiri medicinska tehničara.

Ove edukacijske vježbe su bile sukladne Edukacijskim programima za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini pa je Zavod za hitnu medicinu PGŽ dobio i odgovarajuće rješenje od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Svi polaznici su uspješno položili tečaj kojega su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Senka Štrbo, dr.med.spec. i Jasna Janeš-Kovačević, dr.med.spec.