Edukacija za liječnike i medicinske sestre/tehničare u Rijeci

U Zavodu za hitnu medicinu PGŽ je u vremenu od 28.-29.rujna 2018.godine održana edukacija doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara iz više ispostava Zavoda a kojoj je pristupilo ukupno 11 polaznika, od čega su bila 3 doktora medicine i 8 medicinskih sestara/tehničara.

To su bile edukacijske vježbe obnove znanja i vještina koje polaznicima omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu.

Zavod za hitnu medicinu PGŽ dobio je i odgovarajuće rješenje za održavanje ovih vježbi od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, jer su iste bile organizirane prema Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Ove eduakcijske vježbe vodili su nacionalni instruktori Zavoda: Senka Kajčić, dr.med., Emilija Lazarević, bacc.med.techn. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.