Edukacija za liječnike

U vremenu od 07. – 09.rujna 2021.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su osnovne edukacijske vježbe za liječnike djelatnike Zavoda.

Edukaciju je pohađalo 5 liječnika, koji su svi na kraju uspješno svladali,  i pismeni i praktični dio ispita.

Tečaj su držali nacionalni instruktori Zavoda: Emilija Lazarević, mag.educ.rehab., kao voditelj tečaja, te Silvestra Španjol Kurilić, dr.med.spec. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.spec.