Edukacijske vježbe obnove u Rijeci

U vremenu od 20.-21.listopada 2021.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za liječnike i medicinske sestre/tehničare.

Edukaciji je pristupilo 6 polaznika, od čega 2 liječnice i 4 medicinske sestre/tehničara iz Rijeke, Opatije i Crikvenice.  Svi su uspješno završili tečaj.

Edukacijske vježbe su vodili nacionalni instruktori Zavoda: Senka Kajčić, dr.med.spec., Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.spec.