Edukacijske vježbe u ispostavi Rab

U vremenu od 09.-11.studenog 2018.godine u ispostavi Rab Zavoda za hitnu medicinu PGŽ održane su edukacijske vježbe za djelatnike ove ispostave.

Edukaciji je pristupilo ukupno 6 djelatnika, od čega su bila 4 doktora medicine i 2 medicinske sestre/medicinska tehničara.

Program vježbi bio je sukladan Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini za što je Zavod za hitnu medicinu PGŽ bio ishodovao i odgovarajuće rješenje od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Silvestra Španjol Kurilić, dr med.spec. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.