Edukacijske vježbe u Rijeci

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci u vremenu od 01. – 02.rujna 2021.godine održane su edukacijske vježbe obnove znanja i vještina. 

Edukaciji je pristupilo ukupno 6 djelatnika Zavoda iz različitih ispostava (Delnice, Krk, Opatija, Crikvenica), od čega su bila 2 liječnika i 4 medicinske sestre/tehničara.

Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ: Emilija Lazarević, mag.educ.rehab., kao voditelj tečaja, te Silvestra Španjol Kurilić, dr.med.spec. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.spec.