Provođenje brzog antigenskog testa na virus SARS-COV-2

Od ponedjeljka 15. studenog 2021. g., Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije započeo je sa obavljanjem testiranja na virus SARS-CoV-2 brzim antigenskim testovima (BAT). Testiranje će se obavljati na adresi sjedišta u Rijeci, Franje Čandeka 6/A, radnim danom, izuzev vikendima i blagdanima, u vremenu od 07:30h do 09:30h.

Preporučuje se na testiranje naručiti putem e-mail adrese: narucivanje.bat@zzhm-pgz.hr, te sa sobom ponijeti ispunjeni obrazac zahtjeva: OBRAZAC (link)

Cijena usluge pacijentu će se naplatiti sukladno važećem Cjeniku Zavoda.

Rezultati BAT testiranja biti će gotovi najkasnije u roku od 15-30 minuta te će se u slučaju negativnog nalaza isti uručiti pacijentu u obliku EU digitalne COVID potvrde osobno ili putem elektroničke pošte. U slučaju pozitivnog nalaza pacijenta će se uputiti liječniku obiteljske medicine radi otvaranja izolacije, a informacija o istome sa kontakt podatcima pacijenta će se dostaviti službi za epidemiologiju nadležnog zavoda za javno zdravstvo radi praćenja kontakta.