Terenska vježba „Potres 2021“

Dana 16.listopada 2021.godine u Centru za obuku interventnih službi u Šapjanama održana je terenska vježba operativnih snaga iz sustava Civilne zaštite Primorsko-goranske županije pod nazivom „Potres 2021“.

Vježba je održana uz primjenu svih propisanih i važećih sigurnosno zdravstvenih mjera.

Opći cilj vježbe je bio provjera efikasnosti reagiranja i koordiniranog djelovanja  i zajedničkog postupanja operativnih snaga iz sustava CZ PGŽ u slučaju izvanrednog događaja uzrokovanog potresom.

U vježbi je sudjelovalo ukupno oko 100 pripadnika svih službi iz sustava civilne zaštite.

Zavod za hitnu medicinu PGŽ sudjelovao je sa svoja dva tima, koji su uvježbavali trijažu i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba, kao i organizaciju njihovog prijevoza u KBC Rijeka.