Vježba Civilne zaštite PGŽ

U organizaciji Stožera Civilne zaštite Primorsko-goranske županije dana 12. listopada 2019.godine održana je vježba na temu tehničko-tehnološke nesreće na lokaciji ex INA Maziva Mlaka u Rijeci.

U vježbi su sudjelovale sve operativne snage iz sustava Civilne zaštite PGŽ, njih oko 200, a cilj vježbe je bio provjeriti postupanje operativnih snaga u slučaju eksplozije u industrijskom pogonu uslijed čega je došlo do ugrožavanja ljudskih života, materijalne štete te zagađenja mora i zraka.

Zavod za hitnu medicinu PGŽ u vježbi je sudjelovao sa do sada najvećim brojem svojih djelatnika na jednoj vježbi, njih 30-tak iz različitih ispostava: iz Rijeke, Opatije, Crikvenice, Krka, Čabra i Vrbovskog, a u vježbi je korišteno i terensko vozilo sa prikolicom Jedinicom za masovne nesreće.

Sve operativne snage uspješno su izvršile svoje zadatke koje su bile iskoordinirane iz Stožera CZ PGŽ u Županijskom centru 112. Vježbu je posjetio i župan PGŽ Zlatko Komadina sa svojim suradnicima iz Ureda županije.