Edukacije u Malom Lošinju

U vremenu od 17.05.-18.05.2022.godine u ispostavi Mali Lošinj održane su dvije edukacijske vježbe obnove znanja i vještina, jedna za doktore medicine i medicinske sestre i tehničare, a druga za vozače.

Obje vježbe su bile organizirane za djelatnike ispostava Mali Lošinj i Cres, kojima je ukupno pristupilo 10 polaznika, od čega 2 doktora medicine, 3 medicinske sestre/tehničara i 5 vozača.

Edukaciju za doktore i tehničare vodili su nacionalni instruktori Senka Kajčić, dr.med.spec., i Milan Lazarević, dipl.med.techn.spec., a edukaciju za vozače vodili su: Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. i Darko Stošić, bacc.med.techn.