Vrijedna donacija za ispostavu Krk

Dana 10.kolovoza 2022.godine u ispostavi Krk Zavoda za hitnu medicinu PGŽ obavljena je isporuka ultrazvučnog uređaja Kosmos bridge Tablet sa sondama. Radi se o vrijednoj donaciji koju su osigurale Marina Punat Grupa i LNG Hrvatska u ukupnoj vrijednosti od 82.300,00 kn s PDV-om.

To je prvi takav uređaj u djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske službe koju pruža Zavod za hitnu medicinu PGŽ, a za potrebe ispostave u Krku.

Uređaj omogućuje brzu dijagnostiku niza stanja u uvjetima pružanja hitne medicinske pomoći na terenu, što će olakšati rad terenskih ekipa, ubrzati dijagnostiku stanja pacijenta na terenu, te time povećati i sigurnost pacijenta do njegovog konačnog zbrinjavanja u bolničkim uvjetima.

Pored djelatnika ispostave Krk svečanoj primopredaji donacije nazočili su i voditeljica Odjela pravnih i administrativnih poslova Lana Musulin, mag.iur i voditelj medicinskih sestara/tehničara u Rijeci Emanuel Renčić, bacc.med.techn.